actualitzat: 25/07/2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el suport de:
Untitled Document

LLIURAMENT ALS RAMADERS DE MUNTANYES
PER A LA PROTECCIÓ DELS RAMATS


El dia 20 de Gener de 2006 va ser una jornada molt important per l'Institut Pirinenc del Gos de Muntanya dels Pirineus, perquè es va començar a materialitzar el Projecte Biodiversitat. Això va ser possible gràcies a l'ajut de la Fundació Territori i Paisatge i el vist i plau de la Generalitat de Catalunya.

Efectivament, sota aquest Projecte es van lliurar els tres primers Muntanyes per a la Protecció dels Ramats (MPR) a tres ramaders que pasturen els seus ramats a la Vall d'Alinyà i valls adjacents, les quals estan sota l'influència dels llops que viuen a la serra del Cadí i muntanyes contigües.

L'acte va estar presidit pel director i pel cap de gestió de la Fundació Territori i Paisatge, en Jordi Sargatal i Vicens i en Miquel Rafa i Fornieles; i pel president i pel vocal de l'Institut Pirinenc del Gos de Muntanya dels Pirineus, en Joan Ferrer i Sirvent i l'Armand Flaujat i Viayna.

En Jordi Sargatal, va exposar en una pinzellada, la política que du a terme la Fundació Territori i Paisatge a la Vall d'Alinyà, bona part de la qual pertany a aquesta Fundació. Aquestes actuacions van dirigides a gestionar el seu patrimoni medi-ambiental, introduir espècies d'animals que estan en perill d'extinció o repoblar-la d'altres que amb el pas del temps s'ha vist minvat el seu nombre. I va concretar, que precisament per poder gaudir de la riquesa biològica que representa l'arribada del llop, es fa necessària la presència dels MPR en els ramats d'aquestes valls.

Seguidament, en Joan Ferrer va explicar d'una manera molt resumida, el possible origen del Gos de Muntanya dels Pirineus, i l'historia recent de la seva reintroducció en la protecció dels ramats i les seves aptituds naturals per dur a terme aquesta tasca.

Per concloure la presentació, l'Armand Flaujat va posar l'èmfasi en la importància que té que es faci una correcta empremta als cadells cap a les ovelles i les cabres, i va detallar el procés de l'empremta que ell mateix havia dut a terme amb els cadells que avui es lliuraven, la qual havien de seguir fent els ramaders que els rebien.

Els membres de l'Institut presents a l'acte, van fer especial menció que aquests tres cadells procedien d'un criador, soci de l'Institut, l'afixa del qual s'anomena "del Coll d'Uman", que els va cedir a l'Institut a l'edat de 8 setmanes perquè es comencés a fer el procés de l'empremta.

Tot seguit, es van firmar els contractes de cessió dels cadells i es va procedir al seu lliurament. En Raul Alcaraz i Diaz de Cal Codina d'Ossera, va rebre una gosseta anomenada Badaina del Coll d'Uman, que li protegirà un ramat de cabres de llet. En Agustí Tarrés i Grau de la Vall del Mig (Alinyà), va rebre un gosset anomenat Brut del Coll d'Uman, que li protegirà un ramat de ovelles i cabres. I en Martí Pubill i Travaset de Casa Ainat va rebre un gosset anomenat Baladre del Coll d'Uman, que li protegirà un ramat d'ovelles.
Amb cada cadell l'Institut va lliurar: la corresponent cartilla sanitària on hi figuren les vacunes que fins aleshores se li havien posat; un escrit amb les recomanacions perquè el procés de l'empremta es segueixi fent amb eficàcia; la seva genealogia fins la cinquena generació; i un sac de menjar d'alta qualitat, el mateix que fins aleshores menjaven i va recomanar als ramaders que seguissin donant-els-hi el mateix.

En l'aspecte mediàtic, l'acte va comptar amb la presència del canal "Pirineus Televisió" -que va passar el reportatge el mateix dia- i de periodistes de diferents diaris que van treure la noticia al dia següent.

  © 2005-2024 Institut Pirinenc del Gos Muntanya dels Pirineus telf: +34 - 629 61 33 99 info@institutpirinenc.org