actualitzat: 15/06/2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el suport de:

PERFIL PSICOLÒGIC

El Gos de Muntanya dels Pirineus és un ca molt interessant sota tots els punts de vista. Però en l'aspecte psicològic és un fora de sèrie. L'orografia pirinenca l'ha modelat no solament en l'aspecte físic sinó també, i d'una manera molt especial, en l'aspecte temperamental, de presa de decisions, extrema complicitat amb el que considera seu o del que no ho és però que està sota la seva responsabilitat el protegir-lo. El seu genoma amaga un potencial psíquic espectacular. Nosaltres, els humans, solament devem modelar-lo amb la deguda sociabilització per a encarrilar-lo cap a les funcions que desitgem.

En els últims anys es ve encunyant, quan ens referim al gènere humà, distints tipus d'intel·ligència. Una de les més importants i que té a veure amb la capacitat d'un desenvolupament òptim en la trajectòria vital d'una persona és la "intel·ligència emocional".

No obstant això, aquest tipus d'intel·ligència no només és patrimoni de l''homo sapiens"; en certa manera també la podem atribuir al nostre estimat Muntanya. Efectivament, ell té els recursos suficients per plantar cara a qualsevol circumstància que se li presenti en els dos camps bàsics de la seva actuació: el ramat oví i el ramat humà. Ja sigui en un o altre camp les decisions que a cada moment prendrà, quan estigui guardant, no seran fruit de la improvisació. A cada decisió li precedirà un mecanisme intuïtiu emmagatzemat en el seu genoma, o una reflexió que tindrà en compte una sèrie de paràmetres perquè la resposta sigui la més encertada d'acord amb la circumstància del moment.

D'aquesta idiosincràsia deriven tot un seguit de qualitats: és molt intel·ligent, afectuós, flemàtic, afectuós, noble, orgullós i insubornable i sobretot molt observador i equilibrat. No obstant això, no és un gos que ens estigui demanant constantment manyagues i afalacs, però no dubta en demostrar-nos el seu afecte, amor, tendresa i estima quan ho considera oportú. No obstant, quan ha pres la decisió de defensar el que està sota la seva responsabilitat, és un torrent extraordinari d'energia, força, vigor i seguretat en si mateix.

El Gos de Muntanya dels Pirineus, conserva i segueix les pautes de comportament dels animals salvatges quant a no malversar la seva energia. Això és lògic: és una de les races més antigues que es coneixen el que li apropa als seus congèneres salvatges; durant milers d'anys la seva única activitat ha estat estar en contacte amb una naturalesa, la majoria de les vegades, extremadament hostil com ho és l'alta muntanya, on la divisòria entre la vida i la mort depèn, moltes vegades, de les reserves energètiques de cada ésser; si l'alimentació de les persones a les quals servia, tenia generalment moltes carències, ens podem imaginar com era la seva...., el que li obligava a optimitzar-la en extrem.

Les llargues estades en els prats d'altura guardant i protegint ramats, moltes vegades sense pastor, ha configurat el seu caràcter independent. En la presa de decisions que ens hem referit en els paràgrafs precedents no influeix per res el pastor; les ordres d'aquest van dirigides solament al gos de "conducció" de ramats o gos d'atura. No obstant això, quan el Muntanya ha estat sociabilitzat per a viure en el "ramat humà", aquesta independència de caràcter únicament la demostra quan assumeix el rol de protecció. En els altres casos, és molt depenent de la família que l'ha acollit i es desviu per a complaure-la adaptant-se amb facilitat extraordinària als seus hàbits i costums. A més, té una especial predilecció cap als nens, als quals, els agafa com els seus protegits.

No obstant, és molt important que en la seva sociabilització i en l'educació i ensinistrament posterior, es tingui en compte que sent un animal de ramada, és necessari marcar-li el seu lloc en la jerarquia de la família de manera que des del principi ell tingui assumit el seu paper en la mateixa.

  © 2005-2024 Institut Pirinenc del Gos Muntanya dels Pirineus telf: +34 - 629 61 33 99 info@institutpirinenc.org