actualitzat: 23/07/2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el suport de:

RESOLUCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LA NO CONSIDERACIÓ DE LA RAÇA “GOS DE MUNTANYA DELS PIRINEUS” COM A POTENCIALMENT PERILLOSA

El Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, diu en el seu article 2 apartat 1:

“Tindran la consideració de gossos potencialment perillosos aquells que, les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les següents característiques:

  • a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • b) Marcat caràcter i gran valor.
  • c) Pel curt.
  • d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, alçada a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 quilos.
  • e) Cap voluminós, cuboide, robust, amb el crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda.
  • f) Coll ample, musculós i curt.
  • g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat curt.
  • h) Extremitats posteriors paral•leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relativament llargues formant un angle moderat”.

Considerant aquestes característiques arribem a la conclusió de que la majoria de les races de gossos que hi ha en el món són potencialment perilloses, lo qual, no deixa de ser sorprenent i a la vegada desconcertant.

Degut a bona part d’aquestes característiques el nostre amic, el “Gos de Muntanya dels Pirineus” ha de ser considerat com a potencialment perillós. Aspecte que resulta paradoxal per a tots els que coneixem en profunditat aquesta meravellosa i antiga raça.

Però passa, que a vegades, hem de donar temps al temps perquè la cordura i el sentit comú s’imposin, i això es el que ha fet la Generalitat de Catalunya respecte a la llei estatal mitjançant una resolució de la Direcció General del Medi Natural, el contingut de la qual reproduïm a continuació.

   
Resolució de la Direcció General del Medi Natural
       
  © 2005-2024 Institut Pirinenc del Gos Muntanya dels Pirineus telf: +34 - 629 61 33 99 info@institutpirinenc.org