actualitzat: 21/07/2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el suport de:

SEGUIMENT DELS MUNTANYES LLIURATS SOTA EL "PROJECTE BIODIVERSITAT"

El passat dia 12 de maig de 2006, tècnics de l'Institut Pirinenc del Gos de Muntanya dels Pirineus i de la Fundació Territori i Paisatge, van fer una visita als ramaders d'Ossera, Forn i Alinyà posseïdors dels Muntanyes de Protecció de Ramats (MPR) que els hi van ser lliurats el dia 6 del passat mes de febrer sota el "Projecte Biodiversitat". Aquest és una iniciativa de l'Institut Pirinenc i que compta amb el patrocini de la Fundació Territori i Paisatge. (veure noticia en aquesta mateixa web).

També van assistir-hi com a observadors dos membres del Club del Gos d'Atura Català i la criadora noruega de MPR Astrid Brenne que ha viatjat al nostre país a cercar dos Muntanyes mascles per fer-los servir com a sementals en els seus plans de cria.

Els tècnics i els ramaders intercanviant informacions a cal Codina a Ossera

Badaina del Coll d'Uman amb les cabres de cal Codina a Ossera

Baladre del Coll d'Uman integrat totalment en el ramat de casa Ainat a Forn

Brut del Coll d'Uman fent guàrdia davant del corral de cal Agustí a Alinyà

Els tècnics de l'Institut van rebre dels ramaders la informació necessària per comprovar el nivell de socialització dels Muntanyes envers les ovelles i les cabres. Aleshores, es va comprovar sobre el terreny aquesta socialització i es va poder constatar que és l'adequada per l'edat dels MPR. Així es va arribar a la conclusió que el procés de l'empremta a que estan sotmesos els MPR s'està realitzant correctament i que s'estan integrant al ramat tal com s'havia previst. Així i tot, els tècnics van fer els suggeriments pertinents perquè la socialització envers les ovelles i les cabres es segueixi fent sense desviacions per tal de que les relacions entre aquestes dues espècies assoleixin la màxima complicitat. Aquest aspecte és fonamental i imprescindible perquè en el futur, els MPR puguin fer a la perfecció la tasca de guarda i protecció dels ramats al seu càrrec.

 

  © 2005-2024 Institut Pirinenc del Gos Muntanya dels Pirineus telf: +34 - 629 61 33 99 info@institutpirinenc.org